35 Seminarium z Hydroakustyki

Sympozjum z Hydroakustyki jest miejscem, gdzie spotykają się przedstawiciele nauki zajmujący się zagadnieniami akustyki podwodnej oraz użytkownicy systemów hydroakustycznych. Sympozjum jest jedyną krajową konferencją zajmującą się tą tematyką. Wygłaszane referaty oraz dyskusje z nimi związane sprzyjają dalszemu rozwojowi hydroakustyki pod względem naukowym jak i owocują licznymi nowatorskimi rozwiązaniami wdrożeniowymi, wśród których na szczególną uwagę zasługują prace na rzecz Marynarki Wojennej RP.

Główna sesja Sympozjum poświęcona zostanie następującej tematyce:

  • akustyka morza płytkiego,
  • akustyka nieliniowa,
  • komunikacja podwodna,
  • przetwarzanie sygnałów hydroakustycznych,
  • systemy i urządzenia hydroakustyczne,
  • szumy podwodne,
  • inne tematy związane z badaniem środowiska podwodnego.