65 Otwarte Seminarium z Akustyki

Otwarte Seminarium z Akustyki jest największym w Polsce spotkaniem grona akustyków i naukowców związanych z szeroko pojętą akustyką. Na konferencji prezentowane są wszystkie działy akustyki, m.in.: akustyka fizyczna, akustyka techniczna, akustyka środowiskowa, akustyka mowy, akustyka muzyczna, akustyka architektoniczna. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych z dziedziny akustyki, promowanie nauki oraz integracja specjalistów z różnych dziedzin. Konferencja spełnia rolę integracyjną dla środowiska akustyków polskich, co jest niezwykle istotne ze względu na interdyscyplinarny charakter akustyki, jako dziedziny wiedzy. Umożliwia to wymianę myśli, metod badawczych, możliwości aplikacyjnych stosowanych przez różnych naukowców i praktyków w różnych gałęziach akustyki.

Główna sesja Seminarium poświęcona zostanie następującej tematyce:

 • Akustyka biomedyczna
 • Akustyka budowlana i akustyka wnętrz
 • Akustyka fizyczna
 • Akustyka muzyczna
 • Akustyka mowy
 • Akustyka środowiska
 • Psychoakustyka
 • Jakość audio i wideo
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Walka z hałasem
 • Elektroakustyka
 • Metody Badań Nieniszczących
 • Ultradźwięki
 • Wibroakustyka