Konkurs "Stypendia dla młodych naukowców"

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Stypendia dla młodych naukowców", który odbędzie się w ramach Połączonej Konferencji - Acoustics 2018.
Nagrodą jest stypendium w postaci pokrycia opłaty konferencyjnej związanej z uczestnictwem w konferencji.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest dr hab. inż. Jacek Marszal, prof. nadzw. Politechniki Gdańskiej.

Uprzejmie prosimy każdy z Oddziałów PTA o przesłanie zgłoszenia zawierającego dokumenty wyszczególnione w punktach 3 i 4 Regulaminu na adres mailowy: Jacek.Marszal@eti.pg.edu.pl

Regulamin konkursu: "Stypendia dla młodych naukowców".

Konkurs o nagrodę im. Marka Kwieka

Serdecznie zapraszamy młodych akustyków (poniżej 36 lat) do wzięcia udziału w Konkursie o nagrodę im. Marka Kwieka, inicjatora i organizatora pierwszych Otwartych Seminariów z Akustyki oraz jednego z inicjatorów powołania Polskiego Towarzystwa Akustycznego.
Konkurs odbędzie się w ramach Połączonej Konferencji - Acoustics 2018. Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu oraz przewodniczącym sądu konkursowego jest prof. dr hab. inż. Roman Salamon.

Zgłoszenia do konkursu proszę przesyłać pisemnie drogą emajlową na adres: Roman.Salamon@eti.pg.edu.pl

Regulamin konkursu: "O nagrodę im. Marka Kwieka".