Komitet Naukowy

Eugeniusz KOZACZKA (Poland) - Przewodniczący Komitetu Naukowego
Antoni ŚLIWIŃSKI (Poland) - honorowy Przewodniczący Komitetu Naukowego

Członkowie Komitetu Naukowego:

Tunkay AKAL (Turkey)
Wojciech BATKO (Poland)
Jens BLAUERT (Germany)
Joachim BÖS (Germany)
David BRADLEY (USA)
Zbigniew DĄBROWSKI (Poland)
Andrzej DOBRUCKI (Poland)
Grażyna GRELOWSKA (Poland)
Tadeusz GUDRA (Poland)
Halvor HOBÆK (Norway)
Adam KAWALEC (Poland)
Bożena KOSTEK (Poland)
Tim LEIGHTON (UK)
Bogumił LINDE (Poland)
Jerzy LITNIEWSKI (Poland)
Jacek MARSZAL (Poland)
Jarosław MIKIELEWICZ (Poland)
Bodo NOLTE (Germany)
Andrzej NOWICKI (Poland)
John PAPADAKIS (Greece)
Grzegorz PANKANIN (Poland)
Marek PAWEŁCZYK (Poland)
Anna PREIS (Poland)
Tadeusz PUSTELNY (Poland)
Andrzej RAKOWSKI (Poland)
Wojciech RDZANEK (Poland)
Roman SALAMON (Poland)
Joachim SCHEUREN (Germany)
Andrey SEREBRYANY (Russia)
Aleksander SĘK (Poland)
Andrzej STEPNOWSKI (Poland)
Michael TAURODAKIS (Greece)
Michael VORLAENDER (Germany)
Zbigniew WESOŁOWSKI (Poland)
Stefan WEYNA (Poland)
Jerzy WICIAK (Poland)
Peter WILLE (Germany)
Jan ŻERA (Poland)

Komitet Organizacyjny

Jacek MARSZAL - Przewodniczący
Natalia GORSKA - Z-ca przewodniczącego ds. Otwartego Seminarium z Akustyki
Roman SALAMON - Z-ca przewodniczącego ds. Sympozjum z Hydroakustyki
Bogumił LINDE - Z-ca przewodniczącego ds. Polsko-Niemieckiej Strukturalnej Konferencji z Akustyki
Iwona KOCHAŃSKA - Sekretarz
Jan SCHMIDT - Skarbnik
Karol LISTEWNIK - Pełnomocnik ds. organizacji wycieczki
Andrzej PARTYKA - Strona internetowa
Wojciech SZYMCZAK
Przemysław FALKOWSKI-GILSKI