Materiały konferencyjne


Publikacje konferencyjne Połączonej Konferencji - Acoustics 2018 w bazie IEEE Xplore Digital, indeksowane przez bazy: Scopus i Web of Science:

IEEE Xplore Digital Library